Dropshipping

dropshippingDropshipping jest to model sprzedaży internetowej polegający na przeniesieniu dostawy – wysyłki towaru na zewnętrzny podmiot np. hurtownie, inny sklep internetowy itp. Rola jaka pełni sklep internetowy polega na marketingu oraz zbieraniu zamówień i wysyłaniu ich do dostawcy, prowadzący sklep internetowy nie musi posiadać żadnych magazynów, wystarczy tylko witryna internetowa oraz klienci zainteresowani zakupem danego towaru. Sprzedawca osiąga zysk który jest różnica pomiędzy jego cena w sklepie internetowym a cena dostawcy towarów. Dropshipping to bardzo dobre rozwiązanie głownie dla mniejszych podmiotów, nie mających własnych magazynów, ani dużych środków na rozwój. W tym modelu przedsiębiorca nie musi posiadać środków na zakup danego towaru oraz ich magazynowanie. Gdy klient zamówi towar w sklepie internetowym i opłaci zamówienie, ten wysyła informacje z adresem klienta do dostawcy i dostawca wysyła towar bezpośrednio do danego klienta z ominięciem właściciela sklepu. Zalety to przede wszystkim brak potrzeby alokacji pieniądza w towarze i regularny przepływ pieniężny, brak magazynowania towarów, szybkość dostawy, mniejsze zatrudnienie, oraz możliwość skupienia się sprzedawcy na innych aspektach biznesu związanych głównie z marketingiem. Ostatnio bardzo popularnym modelem staje się dropshipping z Chin, w tym modelu towary wysyłane są bezpośrednio z Chin do odbiorcy znajdującego się w innym kraju.